Det finns såklart olika orsaker till att du vill justera ditt vatten men enzymen som konverterar stärkelsen i i malten till förjäsbara socker vid läkning har ett optimalt pH mellan 5,2 till 5,7. Ljusa ölsorter så som Vete, Pale ale och Pilsner bör istället ha ett pH på närmare 6 varför det kan vara nödvändigt att sänka pH för att få så bra resultat som möjligt. Om du istället ska brygga svarta öl så kan de rostade maltsorterna istället sänka pH till under 5,2 varför du bör höja pH i mäsken för att slippa en syrlig eftersmak.

Även i koket är det en idé att hålla koll på pH där rekommenderat pH är 5,1-5,2. Dels för att slippa en kärv beska och dels för att du får ett bättre varmdruv om du håller dig mellan 5,1-5,2 i pH. Varmdruv är proteiner som, vid korrekt pH, klumpar ihop sig och ger ett klarare öl med bättre hållbarhet. Efter ca 60 minuters kok har du då troligtvis hamnat på ett pH runt 5,0-5,1.

Under jäsningen sänks pH ytterligare och brukar tillslut landa runt 4,0-4,5 pH. Du vill att ditt öl ska ha ett pH under 4,6 då många bakterier som kan äventyra ditt öl inte klarar av så pass sura miljöer.

Tänk på att torrhumling ökar pH med runt 0,1-0,2 så mät gärna innan du sätter igång med eventuell torrhumling.

För att mäta ditt pH så behöver du teststickor. Du kan använda dig av pH-remsor 5,2-6,8 eller pH-remsor 1-12

För det mesta så är ditt pH för högt och behöver sänkas vilket du enkelt gör med hjälp av mjölksyra.