Många helmaltsbryggare anstränger sig mycket för att få sitt vatten rätt för just den ölstil de tänkt brygga, då även att välja en vattenprofil genom att lägga till olika salter samt justera dess pH-värde för att göra den perfekta ölen.

I synnerhet försöker många helmaltsbryggare se till att de brygger med vatten av god kvalitet och att deras mäsk-pH ligger inom ett optimalt intervall under mäskningen, där komplex stärkelser bryts ner till enklare sockerarter som jäst kan jäsa och skapa alkohol, läs gärna Vattenbehandling för nybörjare och vidare för mer information.

Men hur är det då med extraktbryggare? 

Många brygger eget öl med antingen ett torrt eller flytande maltextrakt som exempelvis Ljus Liquid från Mangrove Jack's eller Muntons Maltextrakt

Många gör också öl på färdiga ölsatser som exempelvis Muntons Flagship, Master Pint eller Coopers Brew.

För att kunna svara på frågan måste vi först förstå hur både flytande och torrt maltextrakt tillverkas. Processen startar, ungefär på samma sätt som den gör för helmaltsbryggaren som använder mältat spannmål som till exempel Pilsnermalt eller Maris Otter Malt.

Det mältade kornet krossas och genomgår sedan exakt samma process som hos tillverkaren för maltextrakt.

Tillverkade extraherar vört och kokar sedan vörten för att reducera vatteninnehållet. Detta skapar antingen den tjocka flytande sirapen eller ett torkat extrakt.

Processen för att koncentrera vörten till en sirap eller torka vörten sker genom att man kokar bort vattnet. Vanligtvis gör man detta under vakuum för att kunna sänka koktemperaturen. 

Så istället för att mäska själv för att få din vört från spannmålet som en helmaltsbryggare, betalar du en leverantör för att göra det åt dig och sedan koncentrera det till en sirap eller ett torrt pulver.

Något som är viktigt att känna till är att tillverkaren av extraktet redan gör mycket av vattenkemin åt dig i förväg. Tillverkaren är angelägen om att använda vatten av god kvalitet och matchar också vattnet till ölstilen som förväntas göras med just den typ av extrakt du köpt. Tillverkaren ser också till att mäskens pH-värde ligger inom det bästa intervallet för korrekt sockerextraktion.

Vörten som koncentreras har alltså redan de viktiga salterna i sig. Att reducera vattnet lämnar inte bara sockerarterna utan även de olika vattensalterna kvar i extraktet. Därmed har extraktet du köper redan de mineraler och salter du behöver för just ditt extrakt!

Vilket vatten ska man då använda för sin extraktbryggning?

Eftersom själva maltextraktet redan har den viktiga vattenbehandlingen tror jag att det bästa vattnet att använda för extraktbryggning är ett destillerat vatten som inte innehåller några joner eller salter. 

Om du inte kan få tag i destillerat vatten bör du sträva efter att få så neutralt vatten som möjligt som då har låga nivåer av de sex stora vattenjonerna. Be att få en vattenkvalitetsrapport från ditt lokala vattenverk eller se om det finns med här.

Om du brygger en särskilt humlig eller maltig öl kan du överväga att leka lite med förhållandet mellan sulfat och klorid. Men jag skulle inte rekommendera att lägga till mer salter i början när du nyligen börjat brygga eget öl som en hobby eftersom det är svårt att hålla koll på vad som redan finns i maltextraktet. Salthalterna i extrakten skrivs såvitt jag vet aldrig ut av någon leverantör. 

Därför är det viktigt att vara försiktig och att hålla dig till ett vatten med så låga salthalter som möjligt i början.

Om du vill göra en delmäskning kanske du vill justera mäskningsdelen av ditt vatten för att se till att det har en bra balans och rätt pH-värde. Detta kan göras på samma sätt som många helmaltsbryggare gör när de justerar sitt mäskvatten och pH.