Ölbryggning handlar uteslutande om doft och smak. I det sista steget i bryggprocessen som kan påverka smaken är kolsyresättningen. Kolsyra stimulerar nerver i munnen. Dessa nerver kan känna värme och kyla men även retande ämnen som tex alkohol och chilipeppar. Öl med hög kolsyrehalt kan få en så kallad ”CO2-bränna”. Kolsyra påverkar även ölets smak genom att bära flyktiga aromer ut ur ölen vilket gör att dess ämnen lättare kan kännas med näsan. Förutom att vara en smak, och dof bärare har kolsyra även en dramatisk påverkan på ölets skum och den krämiga känslan i munnen som vi förknippar med ett bra skum.

Kolsyrehalt uttrycks vanligen i ”volymer” eller gram koldioxid per liter öl. Volym är en ganska trubbig enhet men det viktiga att förstå är att CO2 volym ökar i öl när man ökar trycket vid en fast temperatur. CO2 volymer ökar således även om temperaturen minskar och trycket är konstant.

Till exempel: om ett öl i jämvikt vid 8 °C har ett tryck på 0,8 Bar av kolsyra inställt så har den en volym på 2,2 volymenheter bunden koldioxid, om man sedan ändrar temperaturen på ölet säg till 0°C i fatat men bibehåller trycket så ändras volymen bunden koldioxid till 2,8.

En kolsyresättnings-tabell visar gasnivåerna vid jämvikt vid olika temperaturer och tryck. Jämnvikt är när vätskan är mättad av koldioxid vid en viss temperatur. Hastigheten för att hamna i jämnvikt beror i huvudsak på tre faktorer: Förhållande mellan gasens yta och mängden öl, skillnaden i koncentration av koldioxid mellan gas och ölen och tid.

En av de pålitligaste metoderna för att kolsyresätta öl till en önskad nivå är att skapa ett konstant tryck och en konstant temperatur och sedan vänta. Om du tex vill kolsyresätta din öl till 2,4 volymer. Och du vet att du kommer att servera ölen från en kyl som håller 6 °C. Enligt kolsyresättningstabellen ska du då sätta jämviktstrycket vid 6 °C och 2,4 volymer koldioxid till ca: 0,9 Bar.

Den enklaste metoden är att ställa fatet i kylen, koppla in din kolsyreanläggning, ställ in regulatorn på 0,9 Bar och vänta. Ett 19-liters fat tar vanligtvis ca: 5-7 dagar på sig för att komma i jämvikt. Detta är inte det snabbaste sättet men risken för att tillsätta för mycket kolsyra är försumbar och ölen blir även kolsyresatt förhållandevis snabbt.

Har du bråttom och angelägna att smaka på din nya öl och inte känner för att vänta en vecka så kan du koppla in din utrustning enligt tidigare sätt och skaka eller rulla på fatet. Tänk på att ha en lång gasslang så fatet rullar fritt utan att förstöra ev regulator och kopplingar. Principen är att öka ytan mellan gas och öl, när man skakar eller rullar fatet ökar kontaktytan mellan gas och öl. Metoden fungerar bäst om fatet skakas/rullas, får vila och skakas/rullas igen. Efter att ha upprepat detta flera gånger kommer man märka skillnad på ljudet från koldioxiden som flödar genom regulatorn. När ölet är i jämvikt med trycket i gasfickan kommer ljudet från koldioxid som strömmar genom regulatorn att avta. Det går även att öka trycket (koncentrationen av kolsyra) till en högre nivå än önskat jämviktstrycket för att påskynda processen, men risk finns att man har i för mycket.